Privacy verklaring

Slamit Consulting B.V. gebruikt verschillende technieken om gegevens te verzamelen en op te slaan. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor een juiste afwikkeling van de door u gevraagde dienstverlening wanneer u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend of wanneer wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerkingen

Deze privacy verklaring gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. van de volgende voorkomende situaties:

  • Gegevens bij het invullen van ons contactformulier: het betreft uw naam en e-mailadres.
  • Gegevens van freelancers en werknemers van derden: het betreft uw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, tarieven, beschikbaarheid, CV en functie.
  • Gegevens van werknemers- en/of vertegenwoordigers van (potentiĆ«le) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven: het betreft uw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, tarieven, beschikbaarheid, CV en functie.

Mochten jouw persoonsgegevens door een derde aan ons worden verstrekt, dan veronderstellen wij dat dit met jouw toestemming gebeurt en dat een derde jou informeert dat wij je persoonsgegevens verwerken. Wil je exact weten welke gegevens wij van je verwerken, laat het ons weten, dan informeren wij je hier graag over.

Verzamelen van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en het gebruiksgemak van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met dit product van Google kunnen wij het verkeer naar onze website analyseren. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren, zoals locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, het IP-adres, internetbrowser en type apparaat. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Via Google Analytics worden rapportages over de website aan ons verstrekt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Het kan ook zijn dat Google derden inschakelt om informatie namens Google te verwerken. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze links hebben wij met zorg geselecteerd. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. In de privacyverklaring van deze websites (indien aanwezig) vindt u meer informatie.

Beveiliging

Slamit Consulting B.V. spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Slamit Consulting B.V. kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Uw rechten

U heeft ten allen tijde het recht een verzoek te doen tot intrekking van uw toestemming of tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdracht van uw persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u een verzoek indienen via info@slamit.nl. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht toezenden van uw persoonsgegevens aan de hand waarvan u uw wensen aan ons door kunt geven. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid toch ontevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afsluiting

Slamit Consulting B.V. behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacy verklaring is altijd van toepassing.

Heeft u verder nog vragen over deze privacy verklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per e-mail aan ons stellen via: info@slamit.nl.